Сергеј Јесењин
ПИСМО МАЈЦИ


Пред тобом је једна од најлепших песама Сергеја Јесењина. Овај руски песник испевао је прелепу и потресну химну о мајчинској бризи и болу. У њој је представио нека од најплеменитијих осећања која човек може да осети у животу.

Још си жива, ти старице моја?
Жив сам и ја. Поздрављам те, знај!
Нек се зари колибица твоја
и над њоме неизречни сјај.

Мени пишу, да тајећи зебњу
Брижна тужиш за мном сваки дан,
да излазиш на друм ко у шетњу
увијена у стари кафтан.

Да у плавом сутону те мучи
често иста и слика и кут-
тобож да ме у кафанској тучи
ударио нож сред срца љут.

Ништа, мајко! Смири се из тија,
То је грозно бунило, јад нем.
Нисам тако очајна бекрија,
да не видим тебе, а да мрем.

Као некад, ја сам и сад нежан
и једино сањам све о том,
да ме прође јад, црн, неизбежан,
и да што пре дођем дому свом.

Вратићу се кад олиста грање
наше баште, када букне све.
Не буди ме и тад у раздање
ко но осам лета што си пре.

О, не буди одсањани шумор,
не узбуђуј то што се не зби-
одвећ рани губитак и умор
пружи мени живот што не бди.

И не учи да се молим. Брајко,
к старом нема повратка, па крај.
Ти једина радост си ми, мајко,
и једини неизречни сјај.

Заборави ти на своју зебњу,
и не тужи за мном сваки дан.
Не излази на друм ко у шетњу,
увијена у стари кафтан.
(С руског језика превео М.М.Пешић)

Непознате речи:
зарити – сијати, блистати
неизречни – неизрецив, онај који се не може описати речима
кафтан – врста дугог капута без поставе
раздање – зора, свитање, раздањивање
зебња – страх

Мислимо о песми:
1) Пронађи песме из збирке једног нашег песника (Кад мати меси медењаке) у којој се појављују слични мотиви о мајци као у Јесењиновој песми.
2) Објасни шта на основу Јесењиновог писма закључујеш о мајчином односу према сину. Какве вести о њој допиру до њега? Којим речима он теши и смирује мајку? Када ће се вратити кући?
3) Наведи песничке слике које представљају мајчину кућу и предео око ње. Која осећања лирски субјекат њима изазива? Зашто син жели да мајчина кућа светли? Објасни симболику ове слике из прве строфе.
4) Размисли о синовљевом односу према сопственом животу. Какав је његов живот? Илуструј своје запажање стиховима из песме. Зашто мајци поручује да га не учи да се моли? Шта мајка за њега представља? О каквом животу он сања? Издвој стихове који за тебе имају посебно значење.
(Извор: Читанка за 8. разред, Klett, 2010.)