Конкурс „Дај ми реч да је насликам”

Конкурс „Дај ми реч да је насликам”
ЛИНК са пропозицијама и пријавом:
http://www.skola-svetisava.edu.rs/nasabiblioteka.html