Ђура Јакшић
Као кроз сиву маглу

Као кроз сиву маглу

Као кроз сиву маглу,
Што само сине зрак,
А гушћи облак дође,
Да већи буде мрак,

И она само сину,
Да опет дође хлад,
Да већа тама буде,
Да већи буде јад…