Јован Јовановић Змај – Ала је леп

Поређај стихове по сопственој жељи.

 • Овде жбун,
 • Тамо Дунав,
 • Ено сунце,
 • Овај свет,
 • Ја га слушам
 • Тамо њива,
 • Овде сад,
 • Онде трава,
 • Онде поток,
 • љуља луг.
 • Ево хлад!
 • Злата пун,
 • Ала је леп
 • Славуј песмом
 • И мој друг.
 • Овде цвет;