Тест 4 Гласовне промене

Честитамо - успешно сте завршили тест Тест 4 Гласовне промене. Освојили сте %%SCORE%% поена од укупно %%TOTAL%%. Ваша оцена је %%RATING%%
Сва ваша питања приказана су доле.
Питање бр. 1
Која гласовна промена је извршена у речи ДЕОБА?
1
Прелазак Л у О
2
Сибиларизација
3
Једначење сугласника по звучности
Питање бр. 2
У којим речима  у датој реченици запажаш резултате једначења сугласника по звучности? Истреси кишобран и ципеле пре уласка у кућу.
1
ципеле
2
кућу
3
истреси
4
кишобран
5
уласка
6
и
7
пре
8
у
Питање бр. 3
Која гласовна промена је извршена у речи ЧЕЖЊА?
1
Непостојано А
2
Једначење сугласника по месту творбе
3
Губљење сугласника
Питање бр. 4
Које три гласовне промене су извршене у речима НАПИЦИ и ЗАДАЦИ ?
1
јотовање, палатализација и сибиларизација
2
непостојано А, сибиларизација и губљење сугласника
Питање бр. 5
У којим речима је извршена сибиларизација?
1
јунаци
2
грмље
3
сеоба
4
ораси
5
мачки
Питање бр. 6
Која гласовна промена није извршена у речима ЖДРАЛ, БОКАЛ и ГЕНЕРАЛ, иако постоје услови да се изврши ?
1
Прелазак Л у О
2
Непостојано А
3
Јотовање
Питање бр. 7
Које су речи правилно написане?
1
предчас
2
ношен
3
унешен
4
представа
5
однесен
Питање бр. 8
Које речи нису правилно написане?
1
оловци
2
Даницин
3
Милкин
4
шминци
5
свесци
Питање бр. 9
У којим речима запажаш резултате палатализације?
1
прашина
2
жбуње
3
јуначе
4
ћаци
Питање бр. 10
Које речи су правилно написане?
1
бегство
2
дракстор
3
тачки
4
журки
5
загризена ( јабука)
6
Мекдоналд
Када будете завршили кликните на крај теста. Види резултат
Остало је још 10 питања до краја теста.
Сва Питања
Назад
Затамљена питања су већ одговорена.
12345
678910
Крај
Назад