Тест 4 Гласовне промене

Честитамо - успешно сте завршили тест Тест 4 Гласовне промене. Освојили сте %%SCORE%% поена од укупно %%TOTAL%%. Ваша оцена је %%RATING%%
Сва ваша питања приказана су доле.
Питање бр. 1
Која гласовна промена је извршена у речи ДЕОБА?
1
Прелазак Л у О
2
Сибиларизација
3
Једначење сугласника по звучности
Питање бр. 2
У којим речима  у датој реченици запажаш резултате једначења сугласника по звучности? Истреси кишобран и ципеле пре уласка у кућу.
1
уласка
2
и
3
у
4
пре
5
кишобран
6
кућу
7
истреси
8
ципеле
Питање бр. 3
Које су речи правилно написане?
1
представа
2
однесен
3
ношен
4
унешен
5
предчас
Питање бр. 4
Која гласовна промена није извршена у речима ЖДРАЛ, БОКАЛ и ГЕНЕРАЛ, иако постоје услови да се изврши ?
1
Јотовање
2
Непостојано А
3
Прелазак Л у О
Питање бр. 5
Које речи нису правилно написане?
1
свесци
2
шминци
3
оловци
4
Даницин
5
Милкин
Питање бр. 6
У којим речима је извршена сибиларизација?
1
јунаци
2
грмље
3
мачки
4
сеоба
5
ораси
Питање бр. 7
Које три гласовне промене су извршене у речима НАПИЦИ и ЗАДАЦИ ?
1
јотовање, палатализација и сибиларизација
2
непостојано А, сибиларизација и губљење сугласника
Питање бр. 8
Које речи су правилно написане?
1
тачки
2
дракстор
3
бегство
4
загризена ( јабука)
5
Мекдоналд
6
журки
Питање бр. 9
У којим речима запажаш резултате палатализације?
1
прашина
2
јуначе
3
ћаци
4
жбуње
Питање бр. 10
Која гласовна промена је извршена у речи ЧЕЖЊА?
1
Губљење сугласника
2
Једначење сугласника по месту творбе
3
Непостојано А
Када будете завршили кликните на крај теста. Види резултат
Остало је још 10 питања до краја теста.
Сва Питања
Назад
Затамљена питања су већ одговорена.
12345
678910
Крај
Назад