Тест 4 Гласовне промене

Честитамо - успешно сте завршили тест Тест 4 Гласовне промене. Освојили сте %%SCORE%% поена од укупно %%TOTAL%%. Ваша оцена је %%RATING%%
Сва ваша питања приказана су доле.
Питање бр. 1
У којим речима запажаш резултате палатализације?
1
јуначе
2
жбуње
3
ћаци
4
прашина
Питање бр. 2
Која гласовна промена је извршена у речи ДЕОБА?
1
Сибиларизација
2
Једначење сугласника по звучности
3
Прелазак Л у О
Питање бр. 3
Која гласовна промена је извршена у речи ЧЕЖЊА?
1
Губљење сугласника
2
Једначење сугласника по месту творбе
3
Непостојано А
Питање бр. 4
Које речи су правилно написане?
1
Мекдоналд
2
журки
3
бегство
4
тачки
5
дракстор
6
загризена ( јабука)
Питање бр. 5
Које речи нису правилно написане?
1
Даницин
2
Милкин
3
оловци
4
свесци
5
шминци
Питање бр. 6
Која гласовна промена није извршена у речима ЖДРАЛ, БОКАЛ и ГЕНЕРАЛ, иако постоје услови да се изврши ?
1
Непостојано А
2
Прелазак Л у О
3
Јотовање
Питање бр. 7
У којим речима  у датој реченици запажаш резултате једначења сугласника по звучности? Истреси кишобран и ципеле пре уласка у кућу.
1
истреси
2
кућу
3
и
4
уласка
5
кишобран
6
у
7
пре
8
ципеле
Питање бр. 8
У којим речима је извршена сибиларизација?
1
мачки
2
ораси
3
јунаци
4
грмље
5
сеоба
Питање бр. 9
Које три гласовне промене су извршене у речима НАПИЦИ и ЗАДАЦИ ?
1
јотовање, палатализација и сибиларизација
2
непостојано А, сибиларизација и губљење сугласника
Питање бр. 10
Које су речи правилно написане?
1
предчас
2
унешен
3
ношен
4
представа
5
однесен
Када будете завршили кликните на крај теста. Види резултат
Остало је још 10 питања до краја теста.
Сва Питања
Назад
Затамљена питања су већ одговорена.
12345
678910
Крај
Назад