О нама

„Рад професора у васпитно-образовном узрастању ученика треба да буде сличан раду вртлара који негује различите биљке. Неке биљке воле сунчев сјај, друге воле хладну сенку, треће обалу потока…Треба им прићи понаособ и пружити одговарајућу негу која одговара конкретној врсти. У супротном, неће бити плодоносне и неће достићи савршенство…“

Овај сајт намењен је ученицима са циљем да са вољом, жељом и љубављу усвајају нова знања из српског језика и књижевности. Забавним играма, квизовима знања и осталим разноврсним садржајима, ученици ће моћи са лакоћом да науче, утврде и обнове стечена знања. Сајт прати план и програм српског језика за ученике од V до VIII разреда и пружа детаљну и целовиту припрему за полагање матурског испита из српског језика. Ради се у складу са Збирком задатака из српског језика за завршни испит у основном образовању и васпитању (Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд).

Одређени садржаји сајта пажљиво су креирани и адаптирани за ученике који прате наставу по индивидуалном образовном плану.

Можете нам писати, давати предлоге, примедбе, коментаре и идеје!

Ивана Ковачевић