Очију твојих да није – Васко Попа

 • Зидови не би никад
 • Сунце не би никад
 • Врбе не би никад
 • Очију твојих да није
 • Руку твојих да није
 • Смеха твога да нема
 • Славуја твојих да није
 • У слепом нашем стану
 • У сну нашем преноћило
 • Из очију нестајали
 • Нежне преко прага прешле
 • Не би било неба