Збирка за завршни испит 2012 / 2013. Тест 23

Честитамо - успешно сте завршили тест Збирка за завршни испит 2012 / 2013. Тест 23. Освојили сте %%SCORE%% поена од укупно %%TOTAL%%. Ваша оцена је %%RATING%%
Сва ваша питања приказана су доле.
Питање бр. 1
У наведеном низу означи глаголски облик који том низу не припада.
1
говорасмо
2
прођосмо
3
дођосмо
4
рекосмо
Питање бр. 2
У којим речима је дошло до губљења сугласника ?
1
руски
2
задаци
3
шведски
4
безбедан
5
савесна
Питање бр. 3
Која реч није правилно написана ?
1
донесен
2
однесен
3
ношен
4
унешен
Питање бр. 4
Која реч није правилно написана ?
1
свесци
2
љуљашци
3
шминци
4
оловци
Питање бр. 5
Која реч није правилно написана ?
1
предчас
2
представа
3
предзнак
4
предговор
Питање бр. 6
Кoјe гласовнe променe су извршене у датим примерима? Означи тачне одговоре:
1
кружић - палатализација
2
свадба - палатализација
3
руски - једначење сугласника по звучности
4
сеоба - прелазак л у о
5
вожња - једначење сугласника по месту творбе
Питање бр. 7
Која правила важе за акцентовање речи у српском књижевном језику?
1
Ненаглашене дужине се јављају само иза наглашених слогова.
2
Акценти обично стоје на првом слогу речи.
3
На двосложним речима могу стајати само узлазни акценти.
4
На једносложним речима могу стајати само силазни акценти.
5
Акценти не могу стајати на последњем слогу вишесложних речи.
Питање бр. 8
У наведеном низу означи глаголски облик који том низу не припада.
1
чувајмо
2
вежимо
3
пливамо
4
кажимо
Питање бр. 9
Која реч није правилно написана ?
1
Олгин
2
Милкин
3
Славчин
4
Даничин
Питање бр. 10
У наведеном низу означи глаголски облик који том низу не припада.
1
чујући
2
помоћи
3
кујући
4
видећи
Када будете завршили кликните на крај теста. Види резултат
Остало је још 10 питања до краја теста.
Сва Питања
Назад
Затамљена питања су већ одговорена.
12345
678910
Крај
Назад