Збирка за завршни испит 2012 / 2013. Тест 19

Честитамо - успешно сте завршили тест Збирка за завршни испит 2012 / 2013. Тест 19. Освојили сте %%SCORE%% поена од укупно %%TOTAL%%. Ваша оцена је %%RATING%%
Сва ваша питања приказана су доле.
Питање бр. 1
Који облик казивања препознајеш у датом одломку?

− А одакле ви долазите у наше село?
− Из Ростова.
− Јесте ли отуда родом?
− Kако рекосте?
− Питам: Одакле сте родом?
− А-а, да-да, отуда сам, из Ростова.
1
монолог
2
дијалог
3
нарација
4
дескрипција
Питање бр. 2
Одреди врсту стиха коју препознајеш у означеном делу наведене строфе из песме Хвала сунцу, земљи, трави Стевана Раичковића.

Хвала сунцу, земљи, трави.
Хвала ваздуху што је плав.
И хвала, ево, што имам говор.
И гледам како мили мрав.

Врста стиха је:
1
неримовани осмерац;
2
римовани осмерац.
3
римовани десетерац;
Питање бр. 3
Који облик казивања препознајеш у датом одломку?

ЈАЊА: Проклето посла! Сад да изброим новци... Охо, чекај мало! (Забрави врата куд је Јуца изишла.) Е, тако! (Отвори сандук.) Ама ово проклето Јуцо може да гледи кроз рупа. Кад види новци, зови поусталију, и ми убии.
1
дијалог
2
монолог
3
дескрипција
4
нарација
Питање бр. 4
Које облике казивања препознајеш у датом одломку?

Све је то био добар и занимљив свијет, али мене су, ипак, највише привлачили гости мога дједа Раде. Био ти је међу њима пензионисани аустријски „фељбаба” Вук Рашета, стари лопов Сава и доста некаквих косматих старчина с кожним ћемерима и торбацима у којима се крило пола тајни овога свијета.
1
монолог
2
дијалог
3
дескрипција
4
нарација
Питање бр. 5
Прочитај одломак из народне песме. Одреди врсту стиха којим је испеван одломак.

Два су бора напоредо расла,
Међу њима танковрха јела;
То не била два бора зелена,
Ни међ’ њима танковрха јела,
Већ то била два брата рођена:
Једно Павле, а друго Радуле,
Међу њима сестрица Јелица
1
осмерац
2
десетерац
Питање бр. 6
Који облик казивања препознајеш у датом одломку?

Са оближњих и удаљених гумана допирали су и губили се у лугу звуци вршидбе, вика гонилаца, фијукање бичева, чекетање ветрењача. Село, угојено од жетве, притајило се под септембарском свежом јаром, пруживши се над Доном као бисерна змија преко пута.
1
монолог
2
дијалог
3
дескрипција
4
нарација
Питање бр. 7
Који облик казивања препознајеш у датом одломку?

Кад сам био мали, становао сам у једној старој кући, за коју се причало да је у њој закопано благо. Наравно, нико га никад није нашао, а можда га чак није ни тражио. Али је њиме била зачарана цела кућа. Моја кућа је дубоко у себи скривала једну тајну...
1
монолог
2
дијалог
3
дескрипција
4
нарација
Питање бр. 8
Којом је врстом стиха испеван одломак из песме Почетак буне против дахија?

Небом свеци сташе војевати
и прилике различне метати
виш’ Србије по небу ведроме.
Врста стиха је:
1
шеснаестерац.
2
десетерац;
3
шестерац;
4
осмерац;
Питање бр. 9
Прочитај одломак из народне песме. Одреди врсту стиха којим је испеван одломак.
Стојане, сине Стојане!
Послушај мајку што збори:
купи си сиви волови,
поори њиву голему,
посеј си белу пченицу,
намоли мобу голему, —
све ћев девојке да дођев,
Љиљана мома ће дође!
1
десетерац
2
осмерац
Питање бр. 10
Означи стихове у осмерцу.
Саву, Млаву и Мораву
Прелазећи ја,
Тебе сам се зажелео
И лакога сна.
1
Саву, Млаву и Мораву
2
И лакога сна.
3
Тебе сам се зажелео
4
Прелазећи ја,
Када будете завршили кликните на крај теста. Види резултат
Остало је још 10 питања до краја теста.
Сва Питања
Назад
Затамљена питања су већ одговорена.
12345
678910
Крај
Назад