Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16

Честитамо - успешно сте завршили тест Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16. Освојили сте %%SCORE%% поена од укупно %%TOTAL%%. Ваша оцена је %%RATING%%
Сва ваша питања приказана су доле.
Питање бр. 1
Означи слово којe је Вук Караџић увео у нашу азбуку 1836. године у делу Српске народне пословице.
1
Ј
2
Ђ
3
Џ
4
Х
Питање бр. 2
Заокружи слово испред наслова првог дела штампаног новом, Вуковом ћирилицом.
1
Нови завјет (превод, 1847)
2
Писменица сербскога језика (1814)
3
Српски рјечник (1818)
4
Мала простонародна славеносербска пјеснарица (1814)
Питање бр. 3

У Речнику српскога језика значења речи кухиња обележена су бројевима од 1 до 3 и дефинисана су на следећи начин:
1. а. просторија (ређе посебна зграда) у којој се кува, припрема јело, храна. б. организована исхрана уз неку установу, фабрику и сл. за њене чланове; менза: ђачка~, школска~, 2. начин, вештина кувања, припремања јела; само јело, храна: француска~, 3. фиг. место, средина, центар где се смишљају, одакле се шире лажне вести, клевете, пропаганда, сплетке и сл.
Пронађи под којим се бројем у овом речнику налази значење речи кухиња које је употребљено у следећој реченици:
Има много ресторана познатих по српској кухињи.
То значење се у речнику налази под бројем:

1
1.б.
2
2.
3
3.
4
1.а.
Питање бр. 4
Означи тачне тврдње.
1
Словенски језици припадају индоевропској породици језика.
2
Словачки и словеначки су словенски језици.
3
Дијалекат је исто што и књижевни језик.
4
Екавски и (и)јекавски су различити изговори једног језика.
5
Српски језик је источнословенски језик.
6
Косовско-ресавски дијалекат је ушао у основицу књижевног језика.
Питање бр. 5
Означи наслов најстаријег дела написаног српскословенским језиком.
1
Живот и прикљученија
2
Бој змаја с орлови
3
Мирослављево јеванђеље
4
Историја разних словенских народов
Питање бр. 6
Међу наведеним језицима националних мањина означи један који припада романској групи језика.
1
хрватски
2
словачки
3
ромски
4
мађарски
5
румунски
6
бугарски
Питање бр. 7
Означи два језика чије је писмо ћирилица.
1
румунски
2
македонски
3
словачки
4
албански
5
мађарски
6
бугарски
Питање бр. 8
Означи особине млађих штокавских дијалеката.
1
користе се два падежа
2
заступљена су два акцента
3
користи се седам падежа
4
заступљена су четири акцента
Питање бр. 9
Којим књижевним језиком је писао Свети Сава?
1
славеносрпски
2
рускословенски
3
српскословенски
4
старословенски
Питање бр. 10
Означи тачне тврдње:
1
Душанов законик је написан у XIII веку.
2
Српскословенски језик је српска редакција рускословенског језика.
3
Српскословенски језик био је у употреби од XII до XVIII века.
4
Глагољица је прво словенско писмо.
Када будете завршили кликните на крај теста. Види резултат
Остало је још 10 питања до краја теста.
Сва Питања
Назад
Затамљена питања су већ одговорена.
12345
678910
Крај
Назад