Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16

Честитамо - успешно сте завршили тест Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16. Освојили сте %%SCORE%% поена од укупно %%TOTAL%%. Ваша оцена је %%RATING%%
Сва ваша питања приказана су доле.
Питање бр. 1
Међу наведеним језицима националних мањина означи један који припада романској групи језика.
1
словачки
2
ромски
3
бугарски
4
румунски
5
хрватски
6
мађарски
Питање бр. 2
Означи слово којe је Вук Караџић увео у нашу азбуку 1836. године у делу Српске народне пословице.
1
Ј
2
Џ
3
Ђ
4
Х
Питање бр. 3

У Речнику српскога језика значења речи кухиња обележена су бројевима од 1 до 3 и дефинисана су на следећи начин:
1. а. просторија (ређе посебна зграда) у којој се кува, припрема јело, храна. б. организована исхрана уз неку установу, фабрику и сл. за њене чланове; менза: ђачка~, школска~, 2. начин, вештина кувања, припремања јела; само јело, храна: француска~, 3. фиг. место, средина, центар где се смишљају, одакле се шире лажне вести, клевете, пропаганда, сплетке и сл.
Пронађи под којим се бројем у овом речнику налази значење речи кухиња које је употребљено у следећој реченици:
Има много ресторана познатих по српској кухињи.
То значење се у речнику налази под бројем:

1
3.
2
2.
3
1.б.
4
1.а.
Питање бр. 4
Означи два језика чије је писмо ћирилица.
1
бугарски
2
албански
3
мађарски
4
македонски
5
румунски
6
словачки
Питање бр. 5
Означи тачне тврдње:
1
Српскословенски језик је српска редакција рускословенског језика.
2
Душанов законик је написан у XIII веку.
3
Српскословенски језик био је у употреби од XII до XVIII века.
4
Глагољица је прво словенско писмо.
Питање бр. 6
Којим књижевним језиком је писао Свети Сава?
1
славеносрпски
2
српскословенски
3
рускословенски
4
старословенски
Питање бр. 7
Означи наслов најстаријег дела написаног српскословенским језиком.
1
Мирослављево јеванђеље
2
Живот и прикљученија
3
Бој змаја с орлови
4
Историја разних словенских народов
Питање бр. 8
Заокружи слово испред наслова првог дела штампаног новом, Вуковом ћирилицом.
1
Мала простонародна славеносербска пјеснарица (1814)
2
Нови завјет (превод, 1847)
3
Српски рјечник (1818)
4
Писменица сербскога језика (1814)
Питање бр. 9
Означи тачне тврдње.
1
Екавски и (и)јекавски су различити изговори једног језика.
2
Словачки и словеначки су словенски језици.
3
Словенски језици припадају индоевропској породици језика.
4
Дијалекат је исто што и књижевни језик.
5
Српски језик је источнословенски језик.
6
Косовско-ресавски дијалекат је ушао у основицу књижевног језика.
Питање бр. 10
Означи особине млађих штокавских дијалеката.
1
заступљена су два акцента
2
заступљена су четири акцента
3
користи се седам падежа
4
користе се два падежа
Када будете завршили кликните на крај теста. Види резултат
Остало је још 10 питања до краја теста.
Сва Питања
Назад
Затамљена питања су већ одговорена.
12345
678910
Крај
Назад