Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16

Честитамо - успешно сте завршили тест Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16. Освојили сте %%SCORE%% поена од укупно %%TOTAL%%. Ваша оцена је %%RATING%%
Сва ваша питања приказана су доле.
Питање бр. 1
Међу наведеним језицима националних мањина означи један који припада романској групи језика.
1
словачки
2
мађарски
3
ромски
4
бугарски
5
хрватски
6
румунски
Питање бр. 2
Означи тачне тврдње:
1
Глагољица је прво словенско писмо.
2
Српскословенски језик био је у употреби од XII до XVIII века.
3
Српскословенски језик је српска редакција рускословенског језика.
4
Душанов законик је написан у XIII веку.
Питање бр. 3
Означи тачне тврдње.
1
Дијалекат је исто што и књижевни језик.
2
Екавски и (и)јекавски су различити изговори једног језика.
3
Косовско-ресавски дијалекат је ушао у основицу књижевног језика.
4
Словенски језици припадају индоевропској породици језика.
5
Српски језик је источнословенски језик.
6
Словачки и словеначки су словенски језици.
Питање бр. 4
Означи наслов најстаријег дела написаног српскословенским језиком.
1
Мирослављево јеванђеље
2
Историја разних словенских народов
3
Бој змаја с орлови
4
Живот и прикљученија
Питање бр. 5
Означи слово којe је Вук Караџић увео у нашу азбуку 1836. године у делу Српске народне пословице.
1
Х
2
Џ
3
Ј
4
Ђ
Питање бр. 6

У Речнику српскога језика значења речи кухиња обележена су бројевима од 1 до 3 и дефинисана су на следећи начин:
1. а. просторија (ређе посебна зграда) у којој се кува, припрема јело, храна. б. организована исхрана уз неку установу, фабрику и сл. за њене чланове; менза: ђачка~, школска~, 2. начин, вештина кувања, припремања јела; само јело, храна: француска~, 3. фиг. место, средина, центар где се смишљају, одакле се шире лажне вести, клевете, пропаганда, сплетке и сл.
Пронађи под којим се бројем у овом речнику налази значење речи кухиња које је употребљено у следећој реченици:
Има много ресторана познатих по српској кухињи.
То значење се у речнику налази под бројем:

1
3.
2
1.б.
3
2.
4
1.а.
Питање бр. 7
Означи два језика чије је писмо ћирилица.
1
албански
2
румунски
3
мађарски
4
бугарски
5
македонски
6
словачки
Питање бр. 8
Којим књижевним језиком је писао Свети Сава?
1
рускословенски
2
старословенски
3
славеносрпски
4
српскословенски
Питање бр. 9
Заокружи слово испред наслова првог дела штампаног новом, Вуковом ћирилицом.
1
Нови завјет (превод, 1847)
2
Мала простонародна славеносербска пјеснарица (1814)
3
Писменица сербскога језика (1814)
4
Српски рјечник (1818)
Питање бр. 10
Означи особине млађих штокавских дијалеката.
1
заступљена су четири акцента
2
заступљена су два акцента
3
користе се два падежа
4
користи се седам падежа
Када будете завршили кликните на крај теста. Види резултат
Остало је још 10 питања до краја теста.
Сва Питања
Назад
Затамљена питања су већ одговорена.
12345
678910
Крај
Назад