Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16

Честитамо - успешно сте завршили тест Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16. Освојили сте %%SCORE%% поена од укупно %%TOTAL%%. Ваша оцена је %%RATING%%
Сва ваша питања приказана су доле.
Питање бр. 1
Означи слово којe је Вук Караџић увео у нашу азбуку 1836. године у делу Српске народне пословице.
1
Ђ
2
Џ
3
Х
4
Ј
Питање бр. 2
Означи тачне тврдње.
1
Екавски и (и)јекавски су различити изговори једног језика.
2
Српски језик је источнословенски језик.
3
Косовско-ресавски дијалекат је ушао у основицу књижевног језика.
4
Словенски језици припадају индоевропској породици језика.
5
Словачки и словеначки су словенски језици.
6
Дијалекат је исто што и књижевни језик.
Питање бр. 3
Означи особине млађих штокавских дијалеката.
1
користи се седам падежа
2
заступљена су четири акцента
3
заступљена су два акцента
4
користе се два падежа
Питање бр. 4

У Речнику српскога језика значења речи кухиња обележена су бројевима од 1 до 3 и дефинисана су на следећи начин:
1. а. просторија (ређе посебна зграда) у којој се кува, припрема јело, храна. б. организована исхрана уз неку установу, фабрику и сл. за њене чланове; менза: ђачка~, школска~, 2. начин, вештина кувања, припремања јела; само јело, храна: француска~, 3. фиг. место, средина, центар где се смишљају, одакле се шире лажне вести, клевете, пропаганда, сплетке и сл.
Пронађи под којим се бројем у овом речнику налази значење речи кухиња које је употребљено у следећој реченици:
Има много ресторана познатих по српској кухињи.
То значење се у речнику налази под бројем:

1
2.
2
1.б.
3
1.а.
4
3.
Питање бр. 5
Означи наслов најстаријег дела написаног српскословенским језиком.
1
Историја разних словенских народов
2
Мирослављево јеванђеље
3
Живот и прикљученија
4
Бој змаја с орлови
Питање бр. 6
Означи два језика чије је писмо ћирилица.
1
македонски
2
мађарски
3
бугарски
4
румунски
5
словачки
6
албански
Питање бр. 7
Којим књижевним језиком је писао Свети Сава?
1
славеносрпски
2
српскословенски
3
старословенски
4
рускословенски
Питање бр. 8
Међу наведеним језицима националних мањина означи један који припада романској групи језика.
1
румунски
2
мађарски
3
бугарски
4
ромски
5
словачки
6
хрватски
Питање бр. 9
Заокружи слово испред наслова првог дела штампаног новом, Вуковом ћирилицом.
1
Српски рјечник (1818)
2
Нови завјет (превод, 1847)
3
Писменица сербскога језика (1814)
4
Мала простонародна славеносербска пјеснарица (1814)
Питање бр. 10
Означи тачне тврдње:
1
Српскословенски језик био је у употреби од XII до XVIII века.
2
Српскословенски језик је српска редакција рускословенског језика.
3
Глагољица је прво словенско писмо.
4
Душанов законик је написан у XIII веку.
Када будете завршили кликните на крај теста. Види резултат
Остало је још 10 питања до краја теста.
Сва Питања
Назад
Затамљена питања су већ одговорена.
12345
678910
Крај
Назад