Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16

Честитамо - успешно сте завршили тест Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16. Освојили сте %%SCORE%% поена од укупно %%TOTAL%%. Ваша оцена је %%RATING%%
Сва ваша питања приказана су доле.
Питање бр. 1
Означи особине млађих штокавских дијалеката.
1
користе се два падежа
2
користи се седам падежа
3
заступљена су два акцента
4
заступљена су четири акцента
Питање бр. 2
Којим књижевним језиком је писао Свети Сава?
1
рускословенски
2
српскословенски
3
славеносрпски
4
старословенски
Питање бр. 3
Означи слово којe је Вук Караџић увео у нашу азбуку 1836. године у делу Српске народне пословице.
1
Џ
2
Х
3
Ђ
4
Ј
Питање бр. 4
Означи два језика чије је писмо ћирилица.
1
румунски
2
бугарски
3
словачки
4
мађарски
5
албански
6
македонски
Питање бр. 5
Означи тачне тврдње.
1
Екавски и (и)јекавски су различити изговори једног језика.
2
Дијалекат је исто што и књижевни језик.
3
Косовско-ресавски дијалекат је ушао у основицу књижевног језика.
4
Словачки и словеначки су словенски језици.
5
Српски језик је источнословенски језик.
6
Словенски језици припадају индоевропској породици језика.
Питање бр. 6

У Речнику српскога језика значења речи кухиња обележена су бројевима од 1 до 3 и дефинисана су на следећи начин:
1. а. просторија (ређе посебна зграда) у којој се кува, припрема јело, храна. б. организована исхрана уз неку установу, фабрику и сл. за њене чланове; менза: ђачка~, школска~, 2. начин, вештина кувања, припремања јела; само јело, храна: француска~, 3. фиг. место, средина, центар где се смишљају, одакле се шире лажне вести, клевете, пропаганда, сплетке и сл.
Пронађи под којим се бројем у овом речнику налази значење речи кухиња које је употребљено у следећој реченици:
Има много ресторана познатих по српској кухињи.
То значење се у речнику налази под бројем:

1
1.б.
2
1.а.
3
3.
4
2.
Питање бр. 7
Означи наслов најстаријег дела написаног српскословенским језиком.
1
Мирослављево јеванђеље
2
Бој змаја с орлови
3
Историја разних словенских народов
4
Живот и прикљученија
Питање бр. 8
Међу наведеним језицима националних мањина означи један који припада романској групи језика.
1
румунски
2
словачки
3
хрватски
4
мађарски
5
ромски
6
бугарски
Питање бр. 9
Заокружи слово испред наслова првог дела штампаног новом, Вуковом ћирилицом.
1
Српски рјечник (1818)
2
Мала простонародна славеносербска пјеснарица (1814)
3
Писменица сербскога језика (1814)
4
Нови завјет (превод, 1847)
Питање бр. 10
Означи тачне тврдње:
1
Српскословенски језик је српска редакција рускословенског језика.
2
Српскословенски језик био је у употреби од XII до XVIII века.
3
Душанов законик је написан у XIII веку.
4
Глагољица је прво словенско писмо.
Када будете завршили кликните на крај теста. Види резултат
Остало је још 10 питања до краја теста.
Сва Питања
Назад
Затамљена питања су већ одговорена.
12345
678910
Крај
Назад