Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16

Честитамо - успешно сте завршили тест Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16. Освојили сте %%SCORE%% поена од укупно %%TOTAL%%. Ваша оцена је %%RATING%%
Сва ваша питања приказана су доле.
Питање бр. 1
Означи особине млађих штокавских дијалеката.
1
користе се два падежа
2
користи се седам падежа
3
заступљена су четири акцента
4
заступљена су два акцента
Питање бр. 2
Означи два језика чије је писмо ћирилица.
1
мађарски
2
бугарски
3
румунски
4
албански
5
словачки
6
македонски
Питање бр. 3
Којим књижевним језиком је писао Свети Сава?
1
старословенски
2
рускословенски
3
славеносрпски
4
српскословенски
Питање бр. 4

У Речнику српскога језика значења речи кухиња обележена су бројевима од 1 до 3 и дефинисана су на следећи начин:
1. а. просторија (ређе посебна зграда) у којој се кува, припрема јело, храна. б. организована исхрана уз неку установу, фабрику и сл. за њене чланове; менза: ђачка~, школска~, 2. начин, вештина кувања, припремања јела; само јело, храна: француска~, 3. фиг. место, средина, центар где се смишљају, одакле се шире лажне вести, клевете, пропаганда, сплетке и сл.
Пронађи под којим се бројем у овом речнику налази значење речи кухиња које је употребљено у следећој реченици:
Има много ресторана познатих по српској кухињи.
То значење се у речнику налази под бројем:

1
1.а.
2
1.б.
3
3.
4
2.
Питање бр. 5
Међу наведеним језицима националних мањина означи један који припада романској групи језика.
1
словачки
2
хрватски
3
бугарски
4
румунски
5
мађарски
6
ромски
Питање бр. 6
Означи тачне тврдње:
1
Глагољица је прво словенско писмо.
2
Српскословенски језик је српска редакција рускословенског језика.
3
Душанов законик је написан у XIII веку.
4
Српскословенски језик био је у употреби од XII до XVIII века.
Питање бр. 7
Означи наслов најстаријег дела написаног српскословенским језиком.
1
Живот и прикљученија
2
Мирослављево јеванђеље
3
Историја разних словенских народов
4
Бој змаја с орлови
Питање бр. 8
Означи тачне тврдње.
1
Екавски и (и)јекавски су различити изговори једног језика.
2
Словенски језици припадају индоевропској породици језика.
3
Словачки и словеначки су словенски језици.
4
Косовско-ресавски дијалекат је ушао у основицу књижевног језика.
5
Дијалекат је исто што и књижевни језик.
6
Српски језик је источнословенски језик.
Питање бр. 9
Означи слово којe је Вук Караџић увео у нашу азбуку 1836. године у делу Српске народне пословице.
1
Џ
2
Х
3
Ј
4
Ђ
Питање бр. 10
Заокружи слово испред наслова првог дела штампаног новом, Вуковом ћирилицом.
1
Српски рјечник (1818)
2
Мала простонародна славеносербска пјеснарица (1814)
3
Нови завјет (превод, 1847)
4
Писменица сербскога језика (1814)
Када будете завршили кликните на крај теста. Види резултат
Остало је још 10 питања до краја теста.
Сва Питања
Назад
Затамљена питања су већ одговорена.
12345
678910
Крај
Назад