Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16

Честитамо - успешно сте завршили тест Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16. Освојили сте %%SCORE%% поена од укупно %%TOTAL%%. Ваша оцена је %%RATING%%
Сва ваша питања приказана су доле.
Питање бр. 1

У Речнику српскога језика значења речи кухиња обележена су бројевима од 1 до 3 и дефинисана су на следећи начин:
1. а. просторија (ређе посебна зграда) у којој се кува, припрема јело, храна. б. организована исхрана уз неку установу, фабрику и сл. за њене чланове; менза: ђачка~, школска~, 2. начин, вештина кувања, припремања јела; само јело, храна: француска~, 3. фиг. место, средина, центар где се смишљају, одакле се шире лажне вести, клевете, пропаганда, сплетке и сл.
Пронађи под којим се бројем у овом речнику налази значење речи кухиња које је употребљено у следећој реченици:
Има много ресторана познатих по српској кухињи.
То значење се у речнику налази под бројем:

1
3.
2
1.а.
3
1.б.
4
2.
Питање бр. 2
Означи особине млађих штокавских дијалеката.
1
заступљена су два акцента
2
користи се седам падежа
3
заступљена су четири акцента
4
користе се два падежа
Питање бр. 3
Означи тачне тврдње:
1
Глагољица је прво словенско писмо.
2
Српскословенски језик био је у употреби од XII до XVIII века.
3
Душанов законик је написан у XIII веку.
4
Српскословенски језик је српска редакција рускословенског језика.
Питање бр. 4
Означи слово којe је Вук Караџић увео у нашу азбуку 1836. године у делу Српске народне пословице.
1
Ђ
2
Џ
3
Ј
4
Х
Питање бр. 5
Означи два језика чије је писмо ћирилица.
1
бугарски
2
румунски
3
албански
4
мађарски
5
словачки
6
македонски
Питање бр. 6
Означи наслов најстаријег дела написаног српскословенским језиком.
1
Бој змаја с орлови
2
Живот и прикљученија
3
Историја разних словенских народов
4
Мирослављево јеванђеље
Питање бр. 7
Међу наведеним језицима националних мањина означи један који припада романској групи језика.
1
хрватски
2
словачки
3
мађарски
4
бугарски
5
ромски
6
румунски
Питање бр. 8
Означи тачне тврдње.
1
Екавски и (и)јекавски су различити изговори једног језика.
2
Дијалекат је исто што и књижевни језик.
3
Словачки и словеначки су словенски језици.
4
Косовско-ресавски дијалекат је ушао у основицу књижевног језика.
5
Словенски језици припадају индоевропској породици језика.
6
Српски језик је источнословенски језик.
Питање бр. 9
Заокружи слово испред наслова првог дела штампаног новом, Вуковом ћирилицом.
1
Нови завјет (превод, 1847)
2
Мала простонародна славеносербска пјеснарица (1814)
3
Писменица сербскога језика (1814)
4
Српски рјечник (1818)
Питање бр. 10
Којим књижевним језиком је писао Свети Сава?
1
славеносрпски
2
старословенски
3
рускословенски
4
српскословенски
Када будете завршили кликните на крај теста. Види резултат
Остало је још 10 питања до краја теста.
Сва Питања
Назад
Затамљена питања су већ одговорена.
12345
678910
Крај
Назад