Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16

Честитамо - успешно сте завршили тест Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16. Освојили сте %%SCORE%% поена од укупно %%TOTAL%%. Ваша оцена је %%RATING%%
Сва ваша питања приказана су доле.
Питање бр. 1
Означи наслов најстаријег дела написаног српскословенским језиком.
1
Мирослављево јеванђеље
2
Историја разних словенских народов
3
Живот и прикљученија
4
Бој змаја с орлови
Питање бр. 2
Означи особине млађих штокавских дијалеката.
1
користе се два падежа
2
заступљена су четири акцента
3
заступљена су два акцента
4
користи се седам падежа
Питање бр. 3
Означи тачне тврдње.
1
Дијалекат је исто што и књижевни језик.
2
Српски језик је источнословенски језик.
3
Екавски и (и)јекавски су различити изговори једног језика.
4
Словачки и словеначки су словенски језици.
5
Словенски језици припадају индоевропској породици језика.
6
Косовско-ресавски дијалекат је ушао у основицу књижевног језика.
Питање бр. 4
Означи два језика чије је писмо ћирилица.
1
македонски
2
бугарски
3
мађарски
4
словачки
5
албански
6
румунски
Питање бр. 5
Означи слово којe је Вук Караџић увео у нашу азбуку 1836. године у делу Српске народне пословице.
1
Ђ
2
Х
3
Ј
4
Џ
Питање бр. 6
Којим књижевним језиком је писао Свети Сава?
1
српскословенски
2
старословенски
3
славеносрпски
4
рускословенски
Питање бр. 7

У Речнику српскога језика значења речи кухиња обележена су бројевима од 1 до 3 и дефинисана су на следећи начин:
1. а. просторија (ређе посебна зграда) у којој се кува, припрема јело, храна. б. организована исхрана уз неку установу, фабрику и сл. за њене чланове; менза: ђачка~, школска~, 2. начин, вештина кувања, припремања јела; само јело, храна: француска~, 3. фиг. место, средина, центар где се смишљају, одакле се шире лажне вести, клевете, пропаганда, сплетке и сл.
Пронађи под којим се бројем у овом речнику налази значење речи кухиња које је употребљено у следећој реченици:
Има много ресторана познатих по српској кухињи.
То значење се у речнику налази под бројем:

1
3.
2
2.
3
1.б.
4
1.а.
Питање бр. 8
Међу наведеним језицима националних мањина означи један који припада романској групи језика.
1
бугарски
2
ромски
3
хрватски
4
мађарски
5
румунски
6
словачки
Питање бр. 9
Заокружи слово испред наслова првог дела штампаног новом, Вуковом ћирилицом.
1
Мала простонародна славеносербска пјеснарица (1814)
2
Српски рјечник (1818)
3
Писменица сербскога језика (1814)
4
Нови завјет (превод, 1847)
Питање бр. 10
Означи тачне тврдње:
1
Глагољица је прво словенско писмо.
2
Душанов законик је написан у XIII веку.
3
Српскословенски језик био је у употреби од XII до XVIII века.
4
Српскословенски језик је српска редакција рускословенског језика.
Када будете завршили кликните на крај теста. Види резултат
Остало је још 10 питања до краја теста.
Сва Питања
Назад
Затамљена питања су већ одговорена.
12345
678910
Крај
Назад