Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16

Честитамо - успешно сте завршили тест Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16. Освојили сте %%SCORE%% поена од укупно %%TOTAL%%. Ваша оцена је %%RATING%%
Сва ваша питања приказана су доле.
Питање бр. 1
Означи тачне тврдње:
1
Душанов законик је написан у XIII веку.
2
Српскословенски језик био је у употреби од XII до XVIII века.
3
Српскословенски језик је српска редакција рускословенског језика.
4
Глагољица је прво словенско писмо.
Питање бр. 2
Означи два језика чије је писмо ћирилица.
1
мађарски
2
албански
3
македонски
4
румунски
5
словачки
6
бугарски
Питање бр. 3
Означи слово којe је Вук Караџић увео у нашу азбуку 1836. године у делу Српске народне пословице.
1
Ђ
2
Ј
3
Х
4
Џ
Питање бр. 4
Означи наслов најстаријег дела написаног српскословенским језиком.
1
Историја разних словенских народов
2
Мирослављево јеванђеље
3
Бој змаја с орлови
4
Живот и прикљученија
Питање бр. 5
Означи особине млађих штокавских дијалеката.
1
користе се два падежа
2
заступљена су четири акцента
3
користи се седам падежа
4
заступљена су два акцента
Питање бр. 6
Означи тачне тврдње.
1
Косовско-ресавски дијалекат је ушао у основицу књижевног језика.
2
Дијалекат је исто што и књижевни језик.
3
Екавски и (и)јекавски су различити изговори једног језика.
4
Словенски језици припадају индоевропској породици језика.
5
Српски језик је источнословенски језик.
6
Словачки и словеначки су словенски језици.
Питање бр. 7

У Речнику српскога језика значења речи кухиња обележена су бројевима од 1 до 3 и дефинисана су на следећи начин:
1. а. просторија (ређе посебна зграда) у којој се кува, припрема јело, храна. б. организована исхрана уз неку установу, фабрику и сл. за њене чланове; менза: ђачка~, школска~, 2. начин, вештина кувања, припремања јела; само јело, храна: француска~, 3. фиг. место, средина, центар где се смишљају, одакле се шире лажне вести, клевете, пропаганда, сплетке и сл.
Пронађи под којим се бројем у овом речнику налази значење речи кухиња које је употребљено у следећој реченици:
Има много ресторана познатих по српској кухињи.
То значење се у речнику налази под бројем:

1
1.б.
2
1.а.
3
2.
4
3.
Питање бр. 8
Заокружи слово испред наслова првог дела штампаног новом, Вуковом ћирилицом.
1
Српски рјечник (1818)
2
Мала простонародна славеносербска пјеснарица (1814)
3
Нови завјет (превод, 1847)
4
Писменица сербскога језика (1814)
Питање бр. 9
Међу наведеним језицима националних мањина означи један који припада романској групи језика.
1
бугарски
2
мађарски
3
румунски
4
хрватски
5
ромски
6
словачки
Питање бр. 10
Којим књижевним језиком је писао Свети Сава?
1
старословенски
2
славеносрпски
3
српскословенски
4
рускословенски
Када будете завршили кликните на крај теста. Види резултат
Остало је још 10 питања до краја теста.
Сва Питања
Назад
Затамљена питања су већ одговорена.
12345
678910
Крај
Назад