Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16

Честитамо - успешно сте завршили тест Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16. Освојили сте %%SCORE%% поена од укупно %%TOTAL%%. Ваша оцена је %%RATING%%
Сва ваша питања приказана су доле.
Питање бр. 1
Међу наведеним језицима националних мањина означи један који припада романској групи језика.
1
хрватски
2
румунски
3
ромски
4
бугарски
5
мађарски
6
словачки
Питање бр. 2
Означи тачне тврдње.
1
Словачки и словеначки су словенски језици.
2
Косовско-ресавски дијалекат је ушао у основицу књижевног језика.
3
Дијалекат је исто што и књижевни језик.
4
Српски језик је источнословенски језик.
5
Екавски и (и)јекавски су различити изговори једног језика.
6
Словенски језици припадају индоевропској породици језика.
Питање бр. 3
Означи тачне тврдње:
1
Душанов законик је написан у XIII веку.
2
Глагољица је прво словенско писмо.
3
Српскословенски језик је српска редакција рускословенског језика.
4
Српскословенски језик био је у употреби од XII до XVIII века.
Питање бр. 4

У Речнику српскога језика значења речи кухиња обележена су бројевима од 1 до 3 и дефинисана су на следећи начин:
1. а. просторија (ређе посебна зграда) у којој се кува, припрема јело, храна. б. организована исхрана уз неку установу, фабрику и сл. за њене чланове; менза: ђачка~, школска~, 2. начин, вештина кувања, припремања јела; само јело, храна: француска~, 3. фиг. место, средина, центар где се смишљају, одакле се шире лажне вести, клевете, пропаганда, сплетке и сл.
Пронађи под којим се бројем у овом речнику налази значење речи кухиња које је употребљено у следећој реченици:
Има много ресторана познатих по српској кухињи.
То значење се у речнику налази под бројем:

1
2.
2
1.б.
3
3.
4
1.а.
Питање бр. 5
Означи два језика чије је писмо ћирилица.
1
мађарски
2
румунски
3
албански
4
македонски
5
бугарски
6
словачки
Питање бр. 6
Којим књижевним језиком је писао Свети Сава?
1
славеносрпски
2
старословенски
3
рускословенски
4
српскословенски
Питање бр. 7
Означи особине млађих штокавских дијалеката.
1
заступљена су четири акцента
2
користе се два падежа
3
заступљена су два акцента
4
користи се седам падежа
Питање бр. 8
Означи слово којe је Вук Караџић увео у нашу азбуку 1836. године у делу Српске народне пословице.
1
Ђ
2
Ј
3
Х
4
Џ
Питање бр. 9
Заокружи слово испред наслова првог дела штампаног новом, Вуковом ћирилицом.
1
Српски рјечник (1818)
2
Писменица сербскога језика (1814)
3
Нови завјет (превод, 1847)
4
Мала простонародна славеносербска пјеснарица (1814)
Питање бр. 10
Означи наслов најстаријег дела написаног српскословенским језиком.
1
Бој змаја с орлови
2
Историја разних словенских народов
3
Живот и прикљученија
4
Мирослављево јеванђеље
Када будете завршили кликните на крај теста. Види резултат
Остало је још 10 питања до краја теста.
Сва Питања
Назад
Затамљена питања су већ одговорена.
12345
678910
Крај
Назад