Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16

Честитамо - успешно сте завршили тест Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16. Освојили сте %%SCORE%% поена од укупно %%TOTAL%%. Ваша оцена је %%RATING%%
Сва ваша питања приказана су доле.
Питање бр. 1
Означи тачне тврдње.
1
Српски језик је источнословенски језик.
2
Дијалекат је исто што и књижевни језик.
3
Косовско-ресавски дијалекат је ушао у основицу књижевног језика.
4
Словенски језици припадају индоевропској породици језика.
5
Екавски и (и)јекавски су различити изговори једног језика.
6
Словачки и словеначки су словенски језици.
Питање бр. 2
Међу наведеним језицима националних мањина означи један који припада романској групи језика.
1
румунски
2
хрватски
3
бугарски
4
ромски
5
мађарски
6
словачки
Питање бр. 3
Заокружи слово испред наслова првог дела штампаног новом, Вуковом ћирилицом.
1
Писменица сербскога језика (1814)
2
Мала простонародна славеносербска пјеснарица (1814)
3
Нови завјет (превод, 1847)
4
Српски рјечник (1818)
Питање бр. 4
Означи особине млађих штокавских дијалеката.
1
користи се седам падежа
2
заступљена су четири акцента
3
користе се два падежа
4
заступљена су два акцента
Питање бр. 5
Означи слово којe је Вук Караџић увео у нашу азбуку 1836. године у делу Српске народне пословице.
1
Х
2
Ђ
3
Џ
4
Ј
Питање бр. 6
Означи два језика чије је писмо ћирилица.
1
македонски
2
словачки
3
румунски
4
мађарски
5
бугарски
6
албански
Питање бр. 7
Означи наслов најстаријег дела написаног српскословенским језиком.
1
Мирослављево јеванђеље
2
Живот и прикљученија
3
Историја разних словенских народов
4
Бој змаја с орлови
Питање бр. 8
Којим књижевним језиком је писао Свети Сава?
1
српскословенски
2
старословенски
3
рускословенски
4
славеносрпски
Питање бр. 9
Означи тачне тврдње:
1
Српскословенски језик био је у употреби од XII до XVIII века.
2
Глагољица је прво словенско писмо.
3
Српскословенски језик је српска редакција рускословенског језика.
4
Душанов законик је написан у XIII веку.
Питање бр. 10

У Речнику српскога језика значења речи кухиња обележена су бројевима од 1 до 3 и дефинисана су на следећи начин:
1. а. просторија (ређе посебна зграда) у којој се кува, припрема јело, храна. б. организована исхрана уз неку установу, фабрику и сл. за њене чланове; менза: ђачка~, школска~, 2. начин, вештина кувања, припремања јела; само јело, храна: француска~, 3. фиг. место, средина, центар где се смишљају, одакле се шире лажне вести, клевете, пропаганда, сплетке и сл.
Пронађи под којим се бројем у овом речнику налази значење речи кухиња које је употребљено у следећој реченици:
Има много ресторана познатих по српској кухињи.
То значење се у речнику налази под бројем:

1
3.
2
1.б.
3
1.а.
4
2.
Када будете завршили кликните на крај теста. Види резултат
Остало је још 10 питања до краја теста.
Сва Питања
Назад
Затамљена питања су већ одговорена.
12345
678910
Крај
Назад