Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16

Честитамо - успешно сте завршили тест Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16. Освојили сте %%SCORE%% поена од укупно %%TOTAL%%. Ваша оцена је %%RATING%%
Сва ваша питања приказана су доле.
Питање бр. 1
Заокружи слово испред наслова првог дела штампаног новом, Вуковом ћирилицом.
1
Нови завјет (превод, 1847)
2
Мала простонародна славеносербска пјеснарица (1814)
3
Српски рјечник (1818)
4
Писменица сербскога језика (1814)
Питање бр. 2

У Речнику српскога језика значења речи кухиња обележена су бројевима од 1 до 3 и дефинисана су на следећи начин:
1. а. просторија (ређе посебна зграда) у којој се кува, припрема јело, храна. б. организована исхрана уз неку установу, фабрику и сл. за њене чланове; менза: ђачка~, школска~, 2. начин, вештина кувања, припремања јела; само јело, храна: француска~, 3. фиг. место, средина, центар где се смишљају, одакле се шире лажне вести, клевете, пропаганда, сплетке и сл.
Пронађи под којим се бројем у овом речнику налази значење речи кухиња које је употребљено у следећој реченици:
Има много ресторана познатих по српској кухињи.
То значење се у речнику налази под бројем:

1
2.
2
1.б.
3
3.
4
1.а.
Питање бр. 3
Означи тачне тврдње.
1
Косовско-ресавски дијалекат је ушао у основицу књижевног језика.
2
Дијалекат је исто што и књижевни језик.
3
Словенски језици припадају индоевропској породици језика.
4
Српски језик је источнословенски језик.
5
Словачки и словеначки су словенски језици.
6
Екавски и (и)јекавски су различити изговори једног језика.
Питање бр. 4
Којим књижевним језиком је писао Свети Сава?
1
српскословенски
2
славеносрпски
3
старословенски
4
рускословенски
Питање бр. 5
Означи слово којe је Вук Караџић увео у нашу азбуку 1836. године у делу Српске народне пословице.
1
Ђ
2
Џ
3
Х
4
Ј
Питање бр. 6
Означи два језика чије је писмо ћирилица.
1
бугарски
2
словачки
3
албански
4
румунски
5
мађарски
6
македонски
Питање бр. 7
Означи тачне тврдње:
1
Српскословенски језик био је у употреби од XII до XVIII века.
2
Глагољица је прво словенско писмо.
3
Душанов законик је написан у XIII веку.
4
Српскословенски језик је српска редакција рускословенског језика.
Питање бр. 8
Означи наслов најстаријег дела написаног српскословенским језиком.
1
Бој змаја с орлови
2
Живот и прикљученија
3
Мирослављево јеванђеље
4
Историја разних словенских народов
Питање бр. 9
Међу наведеним језицима националних мањина означи један који припада романској групи језика.
1
румунски
2
мађарски
3
ромски
4
хрватски
5
бугарски
6
словачки
Питање бр. 10
Означи особине млађих штокавских дијалеката.
1
користе се два падежа
2
заступљена су четири акцента
3
заступљена су два акцента
4
користи се седам падежа
Када будете завршили кликните на крај теста. Види резултат
Остало је још 10 питања до краја теста.
Сва Питања
Назад
Затамљена питања су већ одговорена.
12345
678910
Крај
Назад