Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16

Честитамо - успешно сте завршили тест Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16. Освојили сте %%SCORE%% поена од укупно %%TOTAL%%. Ваша оцена је %%RATING%%
Сва ваша питања приказана су доле.
Питање бр. 1
Означи особине млађих штокавских дијалеката.
1
заступљена су четири акцента
2
користи се седам падежа
3
заступљена су два акцента
4
користе се два падежа
Питање бр. 2
Означи тачне тврдње.
1
Словачки и словеначки су словенски језици.
2
Српски језик је источнословенски језик.
3
Дијалекат је исто што и књижевни језик.
4
Косовско-ресавски дијалекат је ушао у основицу књижевног језика.
5
Екавски и (и)јекавски су различити изговори једног језика.
6
Словенски језици припадају индоевропској породици језика.
Питање бр. 3

У Речнику српскога језика значења речи кухиња обележена су бројевима од 1 до 3 и дефинисана су на следећи начин:
1. а. просторија (ређе посебна зграда) у којој се кува, припрема јело, храна. б. организована исхрана уз неку установу, фабрику и сл. за њене чланове; менза: ђачка~, школска~, 2. начин, вештина кувања, припремања јела; само јело, храна: француска~, 3. фиг. место, средина, центар где се смишљају, одакле се шире лажне вести, клевете, пропаганда, сплетке и сл.
Пронађи под којим се бројем у овом речнику налази значење речи кухиња које је употребљено у следећој реченици:
Има много ресторана познатих по српској кухињи.
То значење се у речнику налази под бројем:

1
2.
2
1.а.
3
3.
4
1.б.
Питање бр. 4
Којим књижевним језиком је писао Свети Сава?
1
рускословенски
2
славеносрпски
3
српскословенски
4
старословенски
Питање бр. 5
Заокружи слово испред наслова првог дела штампаног новом, Вуковом ћирилицом.
1
Нови завјет (превод, 1847)
2
Мала простонародна славеносербска пјеснарица (1814)
3
Српски рјечник (1818)
4
Писменица сербскога језика (1814)
Питање бр. 6
Означи слово којe је Вук Караџић увео у нашу азбуку 1836. године у делу Српске народне пословице.
1
Ђ
2
Џ
3
Ј
4
Х
Питање бр. 7
Означи тачне тврдње:
1
Душанов законик је написан у XIII веку.
2
Српскословенски језик био је у употреби од XII до XVIII века.
3
Глагољица је прво словенско писмо.
4
Српскословенски језик је српска редакција рускословенског језика.
Питање бр. 8
Међу наведеним језицима националних мањина означи један који припада романској групи језика.
1
румунски
2
мађарски
3
словачки
4
хрватски
5
ромски
6
бугарски
Питање бр. 9
Означи два језика чије је писмо ћирилица.
1
албански
2
македонски
3
мађарски
4
бугарски
5
словачки
6
румунски
Питање бр. 10
Означи наслов најстаријег дела написаног српскословенским језиком.
1
Бој змаја с орлови
2
Живот и прикљученија
3
Мирослављево јеванђеље
4
Историја разних словенских народов
Када будете завршили кликните на крај теста. Види резултат
Остало је још 10 питања до краја теста.
Сва Питања
Назад
Затамљена питања су већ одговорена.
12345
678910
Крај
Назад