Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16

Честитамо - успешно сте завршили тест Збирка за завршни испит 2012 / 2013. – основни ниво Тест 16. Освојили сте %%SCORE%% поена од укупно %%TOTAL%%. Ваша оцена је %%RATING%%
Сва ваша питања приказана су доле.
Питање бр. 1
Означи тачне тврдње.
1
Косовско-ресавски дијалекат је ушао у основицу књижевног језика.
2
Словенски језици припадају индоевропској породици језика.
3
Дијалекат је исто што и књижевни језик.
4
Словачки и словеначки су словенски језици.
5
Српски језик је источнословенски језик.
6
Екавски и (и)јекавски су различити изговори једног језика.
Питање бр. 2
Означи тачне тврдње:
1
Српскословенски језик је српска редакција рускословенског језика.
2
Српскословенски језик био је у употреби од XII до XVIII века.
3
Глагољица је прво словенско писмо.
4
Душанов законик је написан у XIII веку.
Питање бр. 3
Међу наведеним језицима националних мањина означи један који припада романској групи језика.
1
бугарски
2
румунски
3
мађарски
4
хрватски
5
словачки
6
ромски
Питање бр. 4
Означи слово којe је Вук Караџић увео у нашу азбуку 1836. године у делу Српске народне пословице.
1
Ј
2
Џ
3
Х
4
Ђ
Питање бр. 5
Означи два језика чије је писмо ћирилица.
1
македонски
2
мађарски
3
бугарски
4
албански
5
словачки
6
румунски
Питање бр. 6
Заокружи слово испред наслова првог дела штампаног новом, Вуковом ћирилицом.
1
Нови завјет (превод, 1847)
2
Српски рјечник (1818)
3
Писменица сербскога језика (1814)
4
Мала простонародна славеносербска пјеснарица (1814)
Питање бр. 7
Којим књижевним језиком је писао Свети Сава?
1
српскословенски
2
рускословенски
3
старословенски
4
славеносрпски
Питање бр. 8

У Речнику српскога језика значења речи кухиња обележена су бројевима од 1 до 3 и дефинисана су на следећи начин:
1. а. просторија (ређе посебна зграда) у којој се кува, припрема јело, храна. б. организована исхрана уз неку установу, фабрику и сл. за њене чланове; менза: ђачка~, школска~, 2. начин, вештина кувања, припремања јела; само јело, храна: француска~, 3. фиг. место, средина, центар где се смишљају, одакле се шире лажне вести, клевете, пропаганда, сплетке и сл.
Пронађи под којим се бројем у овом речнику налази значење речи кухиња које је употребљено у следећој реченици:
Има много ресторана познатих по српској кухињи.
То значење се у речнику налази под бројем:

1
1.б.
2
1.а.
3
2.
4
3.
Питање бр. 9
Означи наслов најстаријег дела написаног српскословенским језиком.
1
Живот и прикљученија
2
Историја разних словенских народов
3
Бој змаја с орлови
4
Мирослављево јеванђеље
Питање бр. 10
Означи особине млађих штокавских дијалеката.
1
заступљена су два акцента
2
користи се седам падежа
3
користе се два падежа
4
заступљена су четири акцента
Када будете завршили кликните на крај теста. Види резултат
Остало је још 10 питања до краја теста.
Сва Питања
Назад
Затамљена питања су већ одговорена.
12345
678910
Крај
Назад