Збирка за завршни испит 2012 / 2013. - основни ниво Тест 12

Честитамо - успешно сте завршили тест Збирка за завршни испит 2012 / 2013. - основни ниво Тест 12. Освојили сте %%SCORE%% поена од укупно %%TOTAL%%. Ваша оцена је %%RATING%%
Сва ваша питања приказана су доле.
Питање бр. 1
У којој реченици запета није правилно употребљена?
1
Кад се, зрело размисли, има ту и увреде, господине Вићо.
2
Нико му није знао право име, ни порекло, нити чиме се бавио.
3
Имао је кошчате ноге, оштре зубе и косу боје лимуна.
4
У детињству је био несташко, али безазлен и пријатан малишан.
Питање бр. 2
Означи реченицу у којој је запета правилно употребљена.
1
Печурка с црвеним шеширом, и белим пегама по њему, мухара припада роду аманита.
2
Печурка с црвеним шеширом и белим пегама по њему, мухара, припада роду аманита.
3
Печурка с црвеним шеширом и белим пегама, по њему, мухара припада роду аманита.
4
Печурка, с црвеним шеширом и белим пегама по њему мухара, припада роду аманита.
Питање бр. 3
У наведеним речима заокружи корен речи:
шумовит, пошумити, шумица, шума, шумски;
1
шуми
2
шумо
3
шума
4
шум
Питање бр. 4
Колико у следећем тексту има комуникативних реченица, а колико предикатских реченица?
После тога царев син почне сам путовати по свету и тако, путујући задуго, дође
у једну планину и заноћи код једног пустињака. Сутрадан настави пут.
1
Број комуникативних реченица: 2
Број предикатских реченица: 4
2
Број комуникативних реченица: 2
Број предикатских реченица: 3
3
Број комуникативних реченица: 1
Број предикатских реченица: 3
Питање бр. 5
Одреди у наведеној реченици врсту синтаксичке јединице.
Стефаново срце јако je ударало јер је шума била веома густа.
Подвучена синтаксичка јединица јесте:
1
комуникативна реченица.
2
предикатска реченица;
3
синтагма;
Питање бр. 6
У следећој реченици пронађи именицу средњег рода у облику једнине:
Хајдучка трава се од давнина користила у народној медицини, а омиљено је лековито средство и у званичној.
1
средство
2
давнина
3
трава
4
медицини
Питање бр. 7
Означи правилно написане глаголе додавањем префикса (из-, раз-, од-, под-) на дате глаголе.
Води рачуна о резултатима гласовних промена које се врше при спајању префикса са
глаголом.
из- + чепркати= __________________________
раз- + љутити = __________________________
од- + делити = __________________________
раз- + ширити = __________________________
под- + чинити = __________________________
1
под- + чинити = подчинити,
2
од- + делити = оделити,
3
раз- + ширити = раширити,
4
раз- + љутити =разљутити,
5
из- + чепркати=изчепркати
Питање бр. 8
Koje скраћенице наведених речи су правилно написане ?
1
улица - ул
2
грам - g/г (г.)
3
ученик - уч.
Питање бр. 9
У следећој реченици пронађи четири предлога:
Маслачак расте на ливадама и травњацима, по пустим местима и напуштеним њивама,
поред путева и око насеља.
1
Маслачак, ливадама, травњацима,местима.
2
на ,по, поред , око
3
расте, пустим, напуштеним ,њивама,
Питање бр. 10
Заокружи слово испред реченице у којој нема правописних грешака.
1
Неке од највећих светских цивилизација рођене су око Средоземног и Егејског мора.
2
Неке од највећих свецких цивилизациа рођене су око Средоземног и Егејског мора.
3
Неке од највећих свецких цивилизација рођене су око Средоземног и Егејског мора.
4
Неке од великих светских цивилизациа рођене су око Средоземног и Егејског мора.
Када будете завршили кликните на крај теста. Види резултат
Остало је још 10 питања до краја теста.
Сва Питања
Назад
Затамљена питања су већ одговорена.
12345
678910
Крај
Назад