Збирка за завршни испит 2012 / 2013. - основни ниво Тест 12

Честитамо - успешно сте завршили тест Збирка за завршни испит 2012 / 2013. - основни ниво Тест 12. Освојили сте %%SCORE%% поена од укупно %%TOTAL%%. Ваша оцена је %%RATING%%
Сва ваша питања приказана су доле.
Питање бр. 1
Означи реченицу у којој је запета правилно употребљена.
1
Печурка с црвеним шеширом, и белим пегама по њему, мухара припада роду аманита.
2
Печурка с црвеним шеширом и белим пегама, по њему, мухара припада роду аманита.
3
Печурка, с црвеним шеширом и белим пегама по њему мухара, припада роду аманита.
4
Печурка с црвеним шеширом и белим пегама по њему, мухара, припада роду аманита.
Питање бр. 2
У наведеним речима заокружи корен речи:
шумовит, пошумити, шумица, шума, шумски;
1
шума
2
шуми
3
шум
4
шумо
Питање бр. 3
Означи правилно написане глаголе додавањем префикса (из-, раз-, од-, под-) на дате глаголе.
Води рачуна о резултатима гласовних промена које се врше при спајању префикса са
глаголом.
из- + чепркати= __________________________
раз- + љутити = __________________________
од- + делити = __________________________
раз- + ширити = __________________________
под- + чинити = __________________________
1
под- + чинити = подчинити,
2
од- + делити = оделити,
3
раз- + ширити = раширити,
4
раз- + љутити =разљутити,
5
из- + чепркати=изчепркати
Питање бр. 4
У следећој реченици пронађи четири предлога:
Маслачак расте на ливадама и травњацима, по пустим местима и напуштеним њивама,
поред путева и око насеља.
1
Маслачак, ливадама, травњацима,местима.
2
расте, пустим, напуштеним ,њивама,
3
на ,по, поред , око
Питање бр. 5
У којој реченици запета није правилно употребљена?
1
Нико му није знао право име, ни порекло, нити чиме се бавио.
2
Кад се, зрело размисли, има ту и увреде, господине Вићо.
3
У детињству је био несташко, али безазлен и пријатан малишан.
4
Имао је кошчате ноге, оштре зубе и косу боје лимуна.
Питање бр. 6
Колико у следећем тексту има комуникативних реченица, а колико предикатских реченица?
После тога царев син почне сам путовати по свету и тако, путујући задуго, дође
у једну планину и заноћи код једног пустињака. Сутрадан настави пут.
1
Број комуникативних реченица: 1
Број предикатских реченица: 3
2
Број комуникативних реченица: 2
Број предикатских реченица: 3
3
Број комуникативних реченица: 2
Број предикатских реченица: 4
Питање бр. 7
Заокружи слово испред реченице у којој нема правописних грешака.
1
Неке од највећих свецких цивилизациа рођене су око Средоземног и Егејског мора.
2
Неке од највећих светских цивилизација рођене су око Средоземног и Егејског мора.
3
Неке од највећих свецких цивилизација рођене су око Средоземног и Егејског мора.
4
Неке од великих светских цивилизациа рођене су око Средоземног и Егејског мора.
Питање бр. 8
Одреди у наведеној реченици врсту синтаксичке јединице.
Стефаново срце јако je ударало јер је шума била веома густа.
Подвучена синтаксичка јединица јесте:
1
комуникативна реченица.
2
предикатска реченица;
3
синтагма;
Питање бр. 9
У следећој реченици пронађи именицу средњег рода у облику једнине:
Хајдучка трава се од давнина користила у народној медицини, а омиљено је лековито средство и у званичној.
1
средство
2
трава
3
давнина
4
медицини
Питање бр. 10
Koje скраћенице наведених речи су правилно написане ?
1
улица - ул
2
ученик - уч.
3
грам - g/г (г.)
Када будете завршили кликните на крај теста. Види резултат
Остало је још 10 питања до краја теста.
Сва Питања
Назад
Затамљена питања су већ одговорена.
12345
678910
Крај
Назад