Збирка за завршни испит 2012 / 2013. - основни ниво Тест 12

Честитамо - успешно сте завршили тест Збирка за завршни испит 2012 / 2013. - основни ниво Тест 12. Освојили сте %%SCORE%% поена од укупно %%TOTAL%%. Ваша оцена је %%RATING%%
Сва ваша питања приказана су доле.
Питање бр. 1
У следећој реченици пронађи именицу средњег рода у облику једнине:
Хајдучка трава се од давнина користила у народној медицини, а омиљено је лековито средство и у званичној.
1
давнина
2
медицини
3
средство
4
трава
Питање бр. 2
У наведеним речима заокружи корен речи:
шумовит, пошумити, шумица, шума, шумски;
1
шуми
2
шумо
3
шума
4
шум
Питање бр. 3
Означи реченицу у којој је запета правилно употребљена.
1
Печурка, с црвеним шеширом и белим пегама по њему мухара, припада роду аманита.
2
Печурка с црвеним шеширом и белим пегама по њему, мухара, припада роду аманита.
3
Печурка с црвеним шеширом и белим пегама, по њему, мухара припада роду аманита.
4
Печурка с црвеним шеширом, и белим пегама по њему, мухара припада роду аманита.
Питање бр. 4
У којој реченици запета није правилно употребљена?
1
Имао је кошчате ноге, оштре зубе и косу боје лимуна.
2
Нико му није знао право име, ни порекло, нити чиме се бавио.
3
У детињству је био несташко, али безазлен и пријатан малишан.
4
Кад се, зрело размисли, има ту и увреде, господине Вићо.
Питање бр. 5
У следећој реченици пронађи четири предлога:
Маслачак расте на ливадама и травњацима, по пустим местима и напуштеним њивама,
поред путева и око насеља.
1
на ,по, поред , око
2
Маслачак, ливадама, травњацима,местима.
3
расте, пустим, напуштеним ,њивама,
Питање бр. 6
Означи правилно написане глаголе додавањем префикса (из-, раз-, од-, под-) на дате глаголе.
Води рачуна о резултатима гласовних промена које се врше при спајању префикса са
глаголом.
из- + чепркати= __________________________
раз- + љутити = __________________________
од- + делити = __________________________
раз- + ширити = __________________________
под- + чинити = __________________________
1
од- + делити = оделити,
2
раз- + љутити =разљутити,
3
из- + чепркати=изчепркати
4
раз- + ширити = раширити,
5
под- + чинити = подчинити,
Питање бр. 7
Одреди у наведеној реченици врсту синтаксичке јединице.
Стефаново срце јако je ударало јер је шума била веома густа.
Подвучена синтаксичка јединица јесте:
1
синтагма;
2
комуникативна реченица.
3
предикатска реченица;
Питање бр. 8
Koje скраћенице наведених речи су правилно написане ?
1
грам - g/г (г.)
2
улица - ул
3
ученик - уч.
Питање бр. 9
Колико у следећем тексту има комуникативних реченица, а колико предикатских реченица?
После тога царев син почне сам путовати по свету и тако, путујући задуго, дође
у једну планину и заноћи код једног пустињака. Сутрадан настави пут.
1
Број комуникативних реченица: 1
Број предикатских реченица: 3
2
Број комуникативних реченица: 2
Број предикатских реченица: 4
3
Број комуникативних реченица: 2
Број предикатских реченица: 3
Питање бр. 10
Заокружи слово испред реченице у којој нема правописних грешака.
1
Неке од великих светских цивилизациа рођене су око Средоземног и Егејског мора.
2
Неке од највећих свецких цивилизациа рођене су око Средоземног и Егејског мора.
3
Неке од највећих светских цивилизација рођене су око Средоземног и Егејског мора.
4
Неке од највећих свецких цивилизација рођене су око Средоземног и Егејског мора.
Када будете завршили кликните на крај теста. Види резултат
Остало је још 10 питања до краја теста.
Сва Питања
Назад
Затамљена питања су већ одговорена.
12345
678910
Крај
Назад