Завршни испит 2011/2012. Тест 9 - 2.део

Честитамо - успешно сте завршили тест Завршни испит 2011/2012. Тест 9 - 2.део. Освојили сте %%SCORE%% поена од укупно %%TOTAL%%. Ваша оцена је %%RATING%%
Сва ваша питања приказана су доле.
Питање бр. 1
Oдреди значење речи која је написана великим словима у следећој реченици:
У сећању је мој завичај с крошњама шума добио МИСТИЧАН изглед, издвојивши се од свега другог. Реч мистичан значи:
1
привлачан;
2
незабораван;
3
тајанствен;
4
суморан.
Питање бр. 2
У наведеним стиховима песме Војислава Илића великим словима означене су неке речи.
А ветар суморно ЗВИЖДИ кроз црна и пуста поља,
И густе слојеве магле у влажни ваља до…
И старо, столетно храшће ЗАШУШТИ монотоно
Старинску некакву песму, старински неки јад.
Коју стилску фигуру запажаш у датим примерима ?
1
персонификацију
2
ономатопеју
3
алегорију
Питање бр. 3
У следећој реченици истакнута је синтагма. Означи у њој главну реч.
У кући је била ЈЕДНА ПОВЕЛИКА СОБА ЗА ДЕЦУ.
1
за
2
повелика
3
децу
4
соба
5
једна
Питање бр. 4
У следећoj реченици истакнутa je синтагмa. Означи главну реч.
Врата од собе гледала су у ПРОСТРАНУ ШКОЛСКУ АВЛИЈУ.
1
школску
2
авлију
3
пространу
Питање бр. 5
Означи реченицу која је написана према правописним правилима.
1
Често ми говоре да сам незрео.
2
Направио је грешку неразмишљајући.
3
Не треба говорити не истине.
4
Друг ми је замерио да ни сам искрен.
Питање бр. 6
Означи реченицу у којој једна запета НИЈЕ правилно употребљена.
1
Грациозне и женствене, обгрљене дрвећем са свих страна, каријатиде подупиру храм.
2
Нашли смо се, међу високим стенама, неприступачним и нимало гостољубивим
3
Зажарено сунце пржи, златним зрацима ослобађа мирис дивље руже, а он се шири све до мог прозора.
4
Као да излази из облака, на самом врху појављује се кућа окружена брдима, ливадама и шумом.
Питање бр. 7
Које су тврдње тачне?
1
Срби су у XIV веку писали повеље, уговоре и законе рускословенским језиком са елементима народног језика
2
Словени су старословенски језик примили заједно са хришћанством.
3
Писменица српског језика штампана је ћирилицом коју је реформисао Вук Караџић.
4
Срби су крајем XVIII века књижевна дела писали славеносрпским језиком.
5
Глагољица је прво словенско писмо.
Питање бр. 8
У следећој реченици подвуци све речи које нису написане према правилу о писању великог почетног слова:
Галерија сингидунум налази се у приземљу зграде филолошког факултета у кнез михаиловој улици, на територији београдске општине стари град.
1
факултета
2
град
3
приземљу
4
београдске
5
кнез
6
филолошког
7
стари
8
михајловој
9
сингидунум
Питање бр. 9
У следећој реченици недостаје један глагол:
Разредни старешина нас је питао зашто смо _______________ са часа.
Заокружи слово испред оног глагола који ће у датој реченици бити употребљен у формалном говору.
1
збрисати
2
изостати
3
киднути
4
клиснути
Питање бр. 10
Одреди врсту стиха коју препознајеш у великим словима истакнутом делу наведене строфе из песме Хвала сунцу, земљи, трави Стевана Раичковића.
Хвала сунцу, земљи, трави.
ХВАЛА ВАЗДУХУ ШТО ЈЕ ПЛАВ
И хвала, ево, што имам говор.
И ГЛЕДАМ КАКО МИЛИ МРАВ.
Врста стиха је:
1
римовани десетерац;
2
неримовани осмерац.
3
римовани осмерац;
Када будете завршили кликните на крај теста. Види резултат
Остало је још 10 питања до краја теста.
Сва Питања
Назад
Затамљена питања су већ одговорена.
12345
678910
Крај
Назад