Завршни испит 2011/2012. Тест 9 - 2.део

Честитамо - успешно сте завршили тест Завршни испит 2011/2012. Тест 9 - 2.део. Освојили сте %%SCORE%% поена од укупно %%TOTAL%%. Ваша оцена је %%RATING%%
Сва ваша питања приказана су доле.
Питање бр. 1
У следећој реченици недостаје један глагол:
Разредни старешина нас је питао зашто смо _______________ са часа.
Заокружи слово испред оног глагола који ће у датој реченици бити употребљен у формалном говору.
1
изостати
2
клиснути
3
збрисати
4
киднути
Питање бр. 2
У следећој реченици подвуци све речи које нису написане према правилу о писању великог почетног слова:
Галерија сингидунум налази се у приземљу зграде филолошког факултета у кнез михаиловој улици, на територији београдске општине стари град.
1
филолошког
2
факултета
3
кнез
4
приземљу
5
сингидунум
6
град
7
михајловој
8
београдске
9
стари
Питање бр. 3
Означи реченицу у којој једна запета НИЈЕ правилно употребљена.
1
Грациозне и женствене, обгрљене дрвећем са свих страна, каријатиде подупиру храм.
2
Као да излази из облака, на самом врху појављује се кућа окружена брдима, ливадама и шумом.
3
Нашли смо се, међу високим стенама, неприступачним и нимало гостољубивим
4
Зажарено сунце пржи, златним зрацима ослобађа мирис дивље руже, а он се шири све до мог прозора.
Питање бр. 4
У следећој реченици истакнута је синтагма. Означи у њој главну реч.
У кући је била ЈЕДНА ПОВЕЛИКА СОБА ЗА ДЕЦУ.
1
повелика
2
соба
3
једна
4
за
5
децу
Питање бр. 5
У следећoj реченици истакнутa je синтагмa. Означи главну реч.
Врата од собе гледала су у ПРОСТРАНУ ШКОЛСКУ АВЛИЈУ.
1
школску
2
авлију
3
пространу
Питање бр. 6
У наведеним стиховима песме Војислава Илића великим словима означене су неке речи.
А ветар суморно ЗВИЖДИ кроз црна и пуста поља,
И густе слојеве магле у влажни ваља до…
И старо, столетно храшће ЗАШУШТИ монотоно
Старинску некакву песму, старински неки јад.
Коју стилску фигуру запажаш у датим примерима ?
1
ономатопеју
2
персонификацију
3
алегорију
Питање бр. 7
Oдреди значење речи која је написана великим словима у следећој реченици:
У сећању је мој завичај с крошњама шума добио МИСТИЧАН изглед, издвојивши се од свега другог. Реч мистичан значи:
1
незабораван;
2
привлачан;
3
тајанствен;
4
суморан.
Питање бр. 8
Одреди врсту стиха коју препознајеш у великим словима истакнутом делу наведене строфе из песме Хвала сунцу, земљи, трави Стевана Раичковића.
Хвала сунцу, земљи, трави.
ХВАЛА ВАЗДУХУ ШТО ЈЕ ПЛАВ
И хвала, ево, што имам говор.
И ГЛЕДАМ КАКО МИЛИ МРАВ.
Врста стиха је:
1
римовани осмерац;
2
римовани десетерац;
3
неримовани осмерац.
Питање бр. 9
Које су тврдње тачне?
1
Писменица српског језика штампана је ћирилицом коју је реформисао Вук Караџић.
2
Срби су у XIV веку писали повеље, уговоре и законе рускословенским језиком са елементима народног језика
3
Словени су старословенски језик примили заједно са хришћанством.
4
Глагољица је прво словенско писмо.
5
Срби су крајем XVIII века књижевна дела писали славеносрпским језиком.
Питање бр. 10
Означи реченицу која је написана према правописним правилима.
1
Не треба говорити не истине.
2
Направио је грешку неразмишљајући.
3
Друг ми је замерио да ни сам искрен.
4
Често ми говоре да сам незрео.
Када будете завршили кликните на крај теста. Види резултат
Остало је још 10 питања до краја теста.
Сва Питања
Назад
Затамљена питања су већ одговорена.
12345
678910
Крај
Назад