Завршни испит 2011/2012. Тест 9 - 2.део

Честитамо - успешно сте завршили тест Завршни испит 2011/2012. Тест 9 - 2.део. Освојили сте %%SCORE%% поена од укупно %%TOTAL%%. Ваша оцена је %%RATING%%
Сва ваша питања приказана су доле.
Питање бр. 1
У следећoj реченици истакнутa je синтагмa. Означи главну реч.
Врата од собе гледала су у ПРОСТРАНУ ШКОЛСКУ АВЛИЈУ.
1
школску
2
авлију
3
пространу
Питање бр. 2
Које су тврдње тачне?
1
Глагољица је прво словенско писмо.
2
Срби су у XIV веку писали повеље, уговоре и законе рускословенским језиком са елементима народног језика
3
Писменица српског језика штампана је ћирилицом коју је реформисао Вук Караџић.
4
Словени су старословенски језик примили заједно са хришћанством.
5
Срби су крајем XVIII века књижевна дела писали славеносрпским језиком.
Питање бр. 3
Oдреди значење речи која је написана великим словима у следећој реченици:
У сећању је мој завичај с крошњама шума добио МИСТИЧАН изглед, издвојивши се од свега другог. Реч мистичан значи:
1
суморан.
2
незабораван;
3
привлачан;
4
тајанствен;
Питање бр. 4
Означи реченицу у којој једна запета НИЈЕ правилно употребљена.
1
Нашли смо се, међу високим стенама, неприступачним и нимало гостољубивим
2
Грациозне и женствене, обгрљене дрвећем са свих страна, каријатиде подупиру храм.
3
Као да излази из облака, на самом врху појављује се кућа окружена брдима, ливадама и шумом.
4
Зажарено сунце пржи, златним зрацима ослобађа мирис дивље руже, а он се шири све до мог прозора.
Питање бр. 5
У следећој реченици подвуци све речи које нису написане према правилу о писању великог почетног слова:
Галерија сингидунум налази се у приземљу зграде филолошког факултета у кнез михаиловој улици, на територији београдске општине стари град.
1
сингидунум
2
београдске
3
град
4
приземљу
5
факултета
6
кнез
7
филолошког
8
стари
9
михајловој
Питање бр. 6
У следећој реченици истакнута је синтагма. Означи у њој главну реч.
У кући је била ЈЕДНА ПОВЕЛИКА СОБА ЗА ДЕЦУ.
1
децу
2
једна
3
соба
4
за
5
повелика
Питање бр. 7
У наведеним стиховима песме Војислава Илића великим словима означене су неке речи.
А ветар суморно ЗВИЖДИ кроз црна и пуста поља,
И густе слојеве магле у влажни ваља до…
И старо, столетно храшће ЗАШУШТИ монотоно
Старинску некакву песму, старински неки јад.
Коју стилску фигуру запажаш у датим примерима ?
1
персонификацију
2
алегорију
3
ономатопеју
Питање бр. 8
Одреди врсту стиха коју препознајеш у великим словима истакнутом делу наведене строфе из песме Хвала сунцу, земљи, трави Стевана Раичковића.
Хвала сунцу, земљи, трави.
ХВАЛА ВАЗДУХУ ШТО ЈЕ ПЛАВ
И хвала, ево, што имам говор.
И ГЛЕДАМ КАКО МИЛИ МРАВ.
Врста стиха је:
1
римовани десетерац;
2
римовани осмерац;
3
неримовани осмерац.
Питање бр. 9
У следећој реченици недостаје један глагол:
Разредни старешина нас је питао зашто смо _______________ са часа.
Заокружи слово испред оног глагола који ће у датој реченици бити употребљен у формалном говору.
1
изостати
2
киднути
3
збрисати
4
клиснути
Питање бр. 10
Означи реченицу која је написана према правописним правилима.
1
Често ми говоре да сам незрео.
2
Направио је грешку неразмишљајући.
3
Не треба говорити не истине.
4
Друг ми је замерио да ни сам искрен.
Када будете завршили кликните на крај теста. Види резултат
Остало је још 10 питања до краја теста.
Сва Питања
Назад
Затамљена питања су већ одговорена.
12345
678910
Крај
Назад